Sürdürülebilir Lojistik

Üner Antrepo Lojistik Hizmetleri

Üner Antrepo Lojistik Hizmetleri

Üner Antrepo Lojistik Hizmetleri olarak yürüttüğümüz Yeşil Lojistik çalışmalarımızda; çevreye duyarlı olarak hareket etmek, doğal çevremizin korunmasına katkıda bulunmak, faaliyetlerimizden kaynaklı atıkların ve çevreye etkilerin asgari seviyede tutulmasını sağlamaktır.

Kirlenmenin kaynağında kontrol altına alınması için eğitimler ve sürekli iyileştirmeler ile personel duyarlılığını artırmak, kirlenmenin azaltılması ve acil durumlara hazırlıklı olmak adına tüm olası riskleri ve fırsatları değerlendiren “Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sistemi” kurulmuş olup, ISO14001:2015 versiyonu ile tescillenmiştir.

Üner Antrepo Lojistik Hizmetleri Sürdürülebilir Lojistik çalışmaları kapsamında;

  • Kombine taşımacılıkta demiryolu ve denizyolu taşımacılığına ağırlık vererek karbon ayak izinin asgari düzeyde tutulmasına önem gösterilir.
  • Tüm işyerlerinde enerji israfını önlemek için gerekli iyileştirmeleri ön planda tutar. Yeşil ofis projeleri tasarlayarak su, elektrik ve doğal kaynak kullanımlarını minimize edecek önlemler alınır.
  • Çalışanlarının geri dönüşüme önem vermesi için sürekli eğitimler düzenleyerek fark yaratan atık yönetimi sistemleri ve yeniden kullanım-yeşil lojistik anlayışını benimsetir.
  • Hem kendi faaliyetlerinde hem de tedarikçilerinin faaliyetlerinde çevre ve toplum sağlığını gözetici önlemler alınır.